Svalövs kommun

Höjd beredskap i Teckomatorp

Med anledning av bränderna i Teckomatorp höjs beredskapen.
På två dagar har två allvarliga bränder inträffat i Teckomatorp.

Polis, räddningstjänst och kommunen ser allvarligt på det inträffade och har därför under förmiddagen planerat för en höjd beredskap inom den närmaste tiden. Säkerhetsåtgärder har setts över, bevakning och patrulleringar kommer att ske både i Teckomatorp och på andra orter i kommunen.

- Vi tar det här på största allvar och samverkar över myndighetsgränserna, säger kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse. - Vi gör allt vi kan för att människorna i Teckomatorp och i hela kommunen ska känna sig trygga.

Publicerad: 2011-05-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun