Svalövs kommun

Fortsatt höjd beredskap

Kommunens åtgärder med anledning av bränderna i Teckomatorp.

Samhället samverkar


Vid en kris eller allvarlig händelse i samhället samverkar kommunen med räddningstjänst, polis, kyrka och föreningar för att samarbeta i en bekymmersam situation.

Kommunens åtgärder


Med anledning av senaste veckans bränder i Teckomatorp har kommunens ledning tillsammans med räddningstjänst och polis diskuterat fortsatta åtgärder och höjd beredskap i Svalövs kommun.
 
- Förutom bränderna i Teckomatorp är det även andra incidenter den senaste tiden med försök att starta brand på Svalöfs gymnasium och de tidigare bränderna på Linåkerskolan, i en lägenhet samt en kolonilott som gör att vi nu har satt in olika åtgärder för att skärpa upp bevakningen runt om i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse.
 
- Det är viktigt att kommuninvånarna kan känna trygghet och veta att  kommunen i samverkan med polis och räddningstjänst gör allt för att minska oron genom höjd beredskap i form av stärkt bevakning från polis, bevakningsföretag, ideella krafter och kommunens personal, säger Kruse.
 

På plats i Teckomatorp


Representanter från kommunens politiker, räddningstjänst, kyrkan och TSK finns på plats i församlingshemmet vid ICA i Teckomatorp på lördag den 7 maj, klockan 11-12. Då finns möjlighet för Teckomatorpsborna att ställa frågor och diskutera händelserna i byn.
 
 

Kontaktpersoner


Karl-Erik Kruse, kommunstyrelsens ordf
0709-47 50 18
 
Eva Lövbom, räddningschef
0709-47 07 20
 
Chefen för närpolisområde Söderåsen
eller stationsbefäl i Svalöv Björn Johnsson
Tips till polisen lämnas på tel 114 14
Publicerad: 2011-05-06

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun