Svalövs kommun

Inga nya bränder

Helgen har varit lugn i Teckomatorp, inga nya bränder har inträffat.
Kommunens krisledning har under eftermiddagen sammanträtt och fått rapport om det aktuella läget angående händelserna i Teckomatorp. Räddningstjänsten meddelar att inga nya bränder har inträffat under helgen.
 
Men, kommunen planerar ändå i samarbete med polis och räddningstjänst, för en fortsatt hög beredskap den kommande veckan.
 
Nattvandrarna fortsätter enligt uppgjort schema och bevakningsföretagen har utökad bevakning. Polisen fortsätter med sina insatser.
 
Tips till polisen
Den som har tips att ge uppmanas att ringa polisens telefonnr 114 14.
 
Vid en akut situation är det 112 som man ska ringa.
Publicerad: 2011-05-09

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun