Svalövs kommun

Samrådsmöte i Billeberga

Svalövs kommun håller samrådsmöte i Billeberga på lördag den 14 maj.
Samrådsmötet äger rum i scoutstugan i Billeberga klockan 13.00. Det är detaljplanen för fastigheterna Billeberga 10:34, 11:4 med flera i blomområdet som samrådsmötet gäller.

Se handlingarnaöppnas i nytt fönster

Kommunens tjänstemän kommer även att finns på plats hela dagen för att informera och diskutera Billebergas utveckling. Du träffar kommunens representanter vid klubbhuset på idrottsplatsen.

Välkomna!

Publicerad: 2011-05-12

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun