Svalövs kommun

Skapande skola

Statens kulturråd har beviljat Svalövs kommun 260.000 kronor för kultursatsningar i skolan.
Skapande fotografering
- Svalövs kommun har blivit beviljade 260.000 kronor från Statens kulturråd för kulturell verksamhet i skolan, berättar kultursamordnare Annelien van der Tang Eliasson.

Syftet med Skapande skola är att bidraget ska medverka till att:

• Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1-9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag.

• Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Publicerad: 2011-05-12

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun