Svalövs kommun

Följ enkäten om Kulturcentrum!

Det finns en sammanställning av invånarnas synpunkter!
Enkäten om kulturcentrum i Svalövs kommun har varit tillgänglig under nästan en månad.
Drygt hundra svar har kommit in via kommunens hemsida.
Om du är intresserad av resultatet så finner du det härPDF (pdf, 21.4 kB)!
Publicerad: 2011-05-24

Sidansvarig: Susanne Ahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun