Svalövs kommun

Årsredovisning 2010

Svalövs kommun redovisar ett positivt resultat för 2010 med 3,2 mnkr. Motsvarande summa för hela kommunkoncernen blev + 5,8 mnkr.
Omslag årsredovisning 2010
I årsredovisningen kan du läsa om allt som rör kommunens ekonomi, måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Här finns information om vart skattepengarna gick och var de kommer ifrån, samt verksamhetsberättelser från kommunens olika verksamheter med mera.

Du kan även läsa hur kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ser på året som gått.
 
Årsredovisningen finns digitalt här på webben, du kan också beställa ett eget exemplar.
 
Till årsredovisningen

Publicerad: 2011-05-23

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun