Svalövs kommun

Vad ska torget framför kommunhuset heta?

Var med och lämna ditt namnförslag - senast den 30 juni vill vi ha ditt förslag.
Skiss som visar nya kommunhusplatsen
Platsen framför kommunhuset i Svalöv ska i framtiden kunna fungera både som torg och som parkeringsplats. Det ombyggnadsarbete som nu pågår är ett led i kommunens tillväxtprogram där pengar har avsatts till att fräscha upp och skapa attraktiva offentliga miljöer.

Platsen behöver ett namn!


Du har nu möjlighet att vara med och lämna in ett namnförslag genom att fylla i formuläret nedan (senast den 30 juni). Därefter lämnas de inkomna förslagen till politikerna i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet som kommer att besluta om vilket namn det blir.
Publicerad: 2011-05-25

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun