Svalövs kommun

Trafikåtgärder i Billeberga

Svalövs kommun, Trafikverket och Skånetrafiken genomför tillsammans åtgärder för att förbättra trafiksituationen i Billeberga.
Karta som visar förändringarna.

Kartan visar var åtgärderna ska genomföras.

Inom den närmaste tider kommer följande att genomföras:

Busshållplatser


Busshållplatserna i Billeberga ska tillgänglighetsanpassas. Flytt av hållplatserna kommer att bli nödvändig och målet är att de ska placeras på platser som gör trafiksituationen bättre.

Nuvarande hållplats vid kyrkan flyttas till norr om järnvägsövergången vid Svalövsvägen (väg 1195). - Avsikten är att detta ska bli nytt hållplatsläge för skolbarnen, berättar Jens Karlsson bygglovshandläggare på Svalövs kommun. Hållplatsen vid Billeberga station flyttas ned till nytt läge vid Årupsvägen (väg 1199).
 

Trafiksignaler


Trafiksignalerna i Billeberga är gamla och ofta sönder. Trafikmängden på vägarna motiverar inte heller en trafiksignal.
- Därför har Trafikverket beslutat att de ska plockas bort, säger Jens Karlsson.

Vid det nya hållplatsläget på Svalövsvägen ska vägen smalnas av och det blir en hastighetssänkning för att underlätta för gående att passera vägen.

Hastighetsöversyn


Målet är också att göra en generell hastighetsöversyn i Billeberga som ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

Se större kartaPDF (pdf, 187.8 kB)

Publicerad: 2011-05-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun