Svalövs kommun

Vindkraftsplan

Allmänheten inbjuds till samrådsmöten om vindkraftsplan.
Skriv alternativtext här...
Svalövs kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planen kommer att utgöra ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Syftet med planen är att avgränsa områden som bedöms lämpliga för vindkraft samt att ange riktlinjer för uppförande av vindkraft.

Allmänheten inbjuds att delta i samrådsmöten (enligt nedan) där vindkraftsplanen presenteras och det ges tillfälle för frågor och diskussion. Samtliga möten börjar klockan 19.00.
 
Måndag 9 januari, Fritidsgården, Kläsingevägen 1, Tågarp
Tisdag 10 januari, Billeshögsskolan, Billeberga
Torsdag 12 januari, kommunhuset, Svalöv
Måndag 16 januari, Lunnaskolan, Kågeröd
Tisdag 17 januari, Torgskolan, Teckomatorp
Torsdag 19 januari, Midgårdsskolan, Röstånga

Frågor


Uppgifter om planen lämnas av Jacob Levallius, GIS & planeringsingenjör, tel 0418-47 50 82. Handlingar kan vid förfrågan skickas med post.
 
Publicerad: 2012-01-04

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun