Svalövs kommun

Svalöfs gymnasium bäst i Skåne

Vid en ceremoni på skolan tog man idag emot utmärkelsen av Svenskt Näringsliv.
Svalöfs gymnasium har Skånes bästa yrkesförberedande utbildning inom Fordon och Transportprogrammet. Det är Svenskt Näringsliv som genomfört en undersökning kring gymnasieskolors yrkesutbildningar och där korat Svalöfs gymnasium som bästa skola gällande just fordons- och transportprogrammet.

Vid en ceremoni i Transportprogrammets utbildningshall lämnade Carola Netterlid, biträdande regionchef  för Svenskt Näringsliv i Skåne, över diplom och blommor till skolans representanter. Skolan får utmärkelsen för att utbildningsprogrammet och gymnasieskolan på ett förtjänstfullt sätt förberett sina elever för den kommande arbetsmarknaden, vilket har givit dem goda förutsättningar i arbetslivet.

Utdelning av diplom. Foto: Inga-Lill Olsson
Biträdande rektor Håkan Liljeqvist tog emot priset och tackade alla medarbetare och elever som har stor del i skolans utveckling och är delaktiga i utmärkelsen.
- Efterfrågan på kompetent arbetskraft kommer att öka, sa Carola Netterlid. Företagen har idag svårt att hitta personer med rätt utbildning och kompetens, därför är det viktigt med samverkan mellan skolor och näringsliv. Svalöfs gymnasium har på ett förtjänstfullt sätt lyckats med detta.

Skolans rektor Lena Hansson är självklart glad och stolt. Våra elever får lära sig hur det fungerar i verkligheten, vilket resulterar i att de allra flesta har arbete när de slutar sin utbildning.

Det här priset är ni väl värda sa kommunalrådet Karl-Erik Kruse som gillar skolans tydliga målbild och vision - Lärande på riktigt!

Transportutbildningens lokal. Foto: Inga-Lill Olsson
Publicerad: 2012-01-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun