Svalövs kommun

Ljudfiler från senaste fullmäktigemöte

Ljudfilerna från fullmäktigemötet är nu möjliga att lyssna på!
Skriv alternativtext här...
Vid det senaste fullmäktigemötet behandlades bl a Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens uppdrag, Svalövs som en attraktiv boendekommun. Utförligare information om uppdraget och resultatet finns häröppnas i nytt fönster.
Andra exempel på frågor som behandlades var avgifter för tillfälliga serveringstillstånd samt ett flertal motioner och interpellationer.
Ljudfilerna finner du häröppnas i nytt fönster.
Publicerad: 2012-03-06

Sidansvarig: Thomas Arnström

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun