Svalövs kommun

Stipendier och vandringspriser

Det är nu dags att nominera kandidater till olika priser inom idrotten i Svalövs kommun.
För samtliga stipendier och vandringspriser gäller att förslag till kandidater, samt skriftlig motivering, ska skickas in senast den 31 mars till: Svalövs kommun, Fritid, 268 80 Svalöv.
 
Utdelning av priserna sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni i Teckomatorp.

Handikappidrottsstipendium


Stipendiet tilldelas en person eller förening som gjort förtjänstfulla insatser inom handikappidrotten. För att komma ifråga för stipendiet ska något av följande kriterier vara uppfyllda:
- en person bosatt i kommunen som utfört en prestation inom idrotten
- en ledare som är verksam i kommunen och som gjort insatser för integration av handikappade i idrottsrörelsen
- en förening som är verksam i kommunen och som gjort särskilda insatser för handikappidrotten.
För handikappidrottsstipendiet avses insatser gjorda under 2011. Stipendiet är på 1 500 kronor. 
 

Bästa seniorprestation


Sture och Berta Bondessons Vandringspris delas ut till bästa seniorprestation utförd under föregående år. För att komma ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kommun och prestationen ska även ha utförts inom ramen för föreningens verksamhet under 2011.
 

Bästa juniorprestation


"NST:s" Vandringspris delas ut till bästa juniorprestation under föregående år. För att komma ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kommun och prestationen ska även ha utförts inom ramen för föreningens verksamhet. Det är insatser under 2011 som ska bedömas.
 

Bästa ledarprestation


Sparbankens Vandringspris delas ut till en ledare som ska vara verksam inom en idrottsförening i Svalövs kommun. Personen ska utgöra ett gott föredöme för medlemmarna och gärna ha utfört något utöver det vanliga. Det är insatser under 2011 som ska bedömas.
 

Bästa idrottsprestation


Vandringspriset Kjells Kanna delas ut till en person som lyckats väl och därmed utfört en god prestation i sin idrottsgren. Personen ska vara bosatt i Svalövs kommun men insatsen kan ha utförts antingen inom någon förening i kommunen eller i en förening utanför Svalövs kommun. Det är insatser under 2011 som ska bedömas.
 
Publicerad: 2012-03-07

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun