Svalövs kommun

Medborgarundersökning

Var med och tyck till om kommunen och kommunens verksamheter!
Nu i dagarna skickar vi ut en medborgarenkät till 500 slumpvis utvalda invånare i Svalövs kommun. Undersökningen genomförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB).

Vad tycker du?


Vi vill att Svalövs kommuns invånare ska trivas - då är det också viktigt för oss att veta vad du tycker om kommunen och dess verksamheter. Därför skulle vi uppskatta om du som får enkäten tar dig tid och svarar på frågorna.

Frågorna handlar om vad du tycker om Svalövs kommun som en plats att bo och leva på. Hur du bedömer verksamheter som skola, äldreomsorg, kommunikationer, kultur och fritid med mera, samt hur du ser på inflytandet i kommunen.
 
Visst kan det vara svårt att svara på frågor om vissa verksamheter och förhållanden som man kanske inte har så stor egen erfarenhet av. Men i regel har man en uppfattning och det är den som vi vill veta.

Genom att svara på frågorna bidrar du med ett underlag till fortsatt utveckling av Svalövs kommun!
 

Publicerad: 2012-03-13

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun