Svalövs kommun

Inbjudan till dialog

Svalövs kommuninvånare inbjuds till dialog om kulturen, torsdagen den 10 maj, klockan 18.30.
Var med och påverka kulturfrågorna. Välkommen till kulturdialog om:
- Kulturutbudet
- Kulturella platser i kommunen
- Kulturella evenemang
- Spridning av kultur

Plats: kommunhuset i Svalöv

Publicerad: 2012-05-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun