Svalövs kommun

Dags att klippa häcken?

Kommunen får varje år in klagomål på växter som skymmer i trafiken. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten genom att klippa dina träd, häckar eller buskar.
Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda och det finns risk att växter, både på och utanför din tomt, växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Häckar och buskar får till exempel inte inkräkta på gångbanans bredd och ska klippas i tomtgräns. Kommunen får varje år in klagomål på växter som skymmer i trafiken. Hjälp oss därför att förbättra trafiksäkerheten. Det är enkelt om du känner till de här reglerna:

Du som har utfart mot gata


Vid utfarten bör du se till att dina växter
inte är högre än 70 cm inom markerad
sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 5 meter från gatan eller gångbanan.
 

Hörntomt


Ligger ditt hus vid en gata bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.
 

Tomt intill gata


Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Fri höjd är minst: 2,5 meter för gång- eller cykelväg. 4,5 meter för körbana.
Skiss siktbilder
Publicerad: 2012-05-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun