Svalövs kommun

Samtal kring biblioteksservicen i Tågarp

Vilket behov och vilka tankar har du kring detta?
Välfärdsutskottet bjuder in till samtal kring den framtida biblioteksservicen i Tågarp.

Tisdagen den 22 maj, kl 18.00-19.30
Fritidsgården i Tågarp

Välkommen!

Publicerad: 2012-05-10

Sidansvarig: Maria Pålsson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun