Svalövs kommun

"Kommunhusplatsen" nya namnet på platsen utanför kommunhuset

Det är Siv Duvling från Svalöv som lämnat det vinnande bidraget. Svalövs kommun gratulerar vid en ceremoni på onsdag den 23 maj.
Motiveringen för beslutet lyder:
Den öppna platsen hänger ihop med entrén till kommunhuset. Det är därför lämpligt att namnge platsen efter kommunhuset. På så sätt blir platsen också lätt att identifiera för både boende och besökare.
 
Onsdag den 23 maj klockan 17.00 gratulerar Svalövs kommun, genom representanter från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, vinnaren på Kommunhusplatsen utanför kommunhusets entré.

Alla som är intresserade av att delta i ceremonin är välkomna!

Publicerad: 2012-05-21

Sidansvarig: Maria Pålsson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun