Svalövs kommun

Tjänsteman i Beredskap och Kommunikatör i Beredskap - två funktioner för ett starkare Skåne Nordväst

Det viktigt att kommunen snabbt kan reagera och agera om något inträffar.
För att säkerställa att kommunen är tillgänglig vid en händelse ställer länsstyrelsen krav på att det ska finnas en Tjänsteman i Beredskap (TiB) som ska fungera som ingångskontakt för myndigheter och andra aktörer till kommunen. Tjänsteman i Beredskap är i ständig beredskap vilket innebär att han eller hon är beredd att agera dygnet runt vid en större händelse.
 
I Skåne Nordvästs tio kommuner har man i många år haft en gemensam Räddningschef i Beredskap och sedan 2009 fick denne utökat ansvar och är nu tillika Tjänsteman i Beredskap.
 
Från och med år 2013 kommer en Kommunikatör i Beredskap (KiB) att inrättas. Syftet med denna funktion är att kommunen snabbt ska kunna vara igång och informera allmänheten om vad som inträffat och/eller gå ut med varningar i de fall det behövs. Även Kommunikatören i Beredskap kommer att vara en gemensam resurs i Skåne Nordväst och ska kunna samordna information över ett större område då fler än en kommun drabbats av en kris.
Publicerad: 2012-05-25

Sidansvarig: Maria Pålsson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun