Svalövs kommun

Avtal skrivet om asylboendet i Blinkarp

Information från Migrationsverket
2012-07-06 skrevs avtal mellan Attendo, individ och familjeomsorg och Migrationsverket om tillfälligt boende för asylsökande i Röstånga, Blinkarp.
Avtalet gäller fram till 2012-10-31 och omfattar 150 platser.

2012-07-12 finns 87 personer tillfälligt boende på Blinkarp varav 50 stycken är barn i åldrarna spädbarn-17 år.

Publicerad: 2012-07-16

Sidansvarig: Thomas Arnström

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun