Svalövs kommun

Ny nämnd från 1 juni 2012

Socialnämnden ersätter myndighetsutskottet välfärd
Den 1 juni i år bildades socialnämnden som behandlar ärenden som rör bland annat familjehem, försörjningsstöd, arbetsmarknad, flyktingmottagning samt insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Ett skäl till att ersätta myndighetsutskottet välfärd med en nämnd var att vissa myndighetsbeslut mot enskilda inte får delegeras till ett utskott och behandlades därför av hela kommunstyrelsen. Genom att ombilda utskottet till nämnd säkerställs att inga formella fel kan uppstå.

Socialnämndens ordförande är Krister Olsson (S) och övriga ledamöter är Agnetha Persson (C) och Thomas Löfgren (M).

Publicerad: 2012-07-23

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun