Svalövs kommun

Nya regler för återställning efter grävarbeten

Information till dig som erhållit grävningstillstånd
Återställning i form av asfaltering efter grävarbeten, såsom VA, el och tele, utförs numera av Svalövs kommuns entreprenör. Detta för att få en enhetlig och god standard på lagningar i kommunens gator.

När ett arbete är avslutat anmäler du som erhållit grävningstillstånd detta till kommunens ansvariga tjänsteman på Teknik & Service. I samband med anmälan lämnas även fakturaadress så att asfaltering kan debiteras. Läs mer i kommunens grävningsbestämmelserPDF (pdf) under punkt 15.

Här hittar du ansökan för grävningstillståndPDF (pdf).

Publicerad: 2012-07-23

Sidansvarig: Maria Pålsson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun