Svalövs kommun

Samråd

Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Gluggstorp 2:1 och 2:4 (Annero) ställs ut för samråd.
Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Gluggstorp 2:1 och 2:4 (Annero), väster om Tågarps tätort, ställs ut 2012-08-15 - 2012-09-12 för samråd.

Området på drygt 23 ha är beläget söder om Rååbanan, öster om Helsingborg och norr om Landskrona kommun. Syftet är att pröva lämpligheten av utbyggnad i huvudsak av bostäder kombinerat med icke störande verksamhet och i delar med centrumändamål. Inom planområdet inryms parkytor, möjlighet till idrott, skola alternativt vård.

Planhandlingar finns på förskolan Alfabo och fritidsgården i Tågarp, på Nya Konditoriet i Tågarp, i kommunhuset i Svalöv (under öppettider) samt på kommunens webbplats:
www.svalov.se, Pågående detaljplanearbeteöppnas i nytt fönster.

Samrådsmöte hålls tisdagen den 21 augusti 2012, kl 18.30, på fritidsgården, Kläsingevägen i Tågarp.

Publicerad: 2012-08-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun