Svalövs kommun

Kulturpris och kulturstipendium 2012

Nominering till kulturpristagare och ansökan till kulturstipendium ska vara lämnade senast den 1 september.

Kulturpristagare


Svalövs kommuns kulturpris utdelas som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden. Dessa är till exempel musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.
 
Kulturpristagaren ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan särskilt långvarig anknytning till kommunen. Kulturpriset kan inte sökas utan pristagaren kan endast nomineras av annan.
 
Kulturpriset är ett hederspris och utgörs av ett lokalt framtaget konstverk/konsthantverk. Kulturpriset utdelas vid kommunfullmäktigesammanträde under hösten 2012.
 

Kulturstipendium


Svalövs kommuns kulturstipendium utdelas för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet förbehålls unga personer eller personer som sadlat om och således är "unga i sin utveckling av den anledningen".
 
Kulturstipendiat ska vara född eller bosatt inom Svalövs kommun eller ha annan särskild långvarig anknytning till kommunen. Den som önskar kandidera till kulturstipendium ska själv lämna in sin ansökan. Andra personer kan således inte lämna in förslag.

Kulturstipendiets summa är i år på 10 000 kronor. Kulturstipendiet utdelas vid kommunfullmäktigesammanträde under hösten 2012
 

Lämna in ansökan och förslag

 
Förslag till kulturpristagare och ansökan till kulturstipendium ska vara inlämnad senast den 1 september 2012 och skickas till:
Kultur Svalöv Margareta Sandberg-Jönsson
Box 73
268 21 Svalöv
 

Mer information


För frågor kontakta bibliotekschef Margareta Sandberg-Jönsson på telefon 0418-47 51 34 eller
e-post margareta.sandberg-jonsson@svalov.se
Du kan också läsa mer här!öppnas i nytt fönster
Publicerad: 2012-08-27

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun