Svalövs kommun

Ovårdade fastigheter

I Svalövs kommun kontrolleras fastigheter regelbundet i de sex tätorterna samt i en del mindre samhällen. Uppföljningar görs kontinuerligt.
Enligt plan- och bygglagen, ska en byggnads yttre och tomtmark hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller de kraven kallas ovårdade. Nackdel eller fara för omgivningen får inte uppstå på grund av en byggnads eller omgivande tomtmarks skick. Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt framför allt till omgivningens karaktär.

Ovårdade fastigheter hanteras på följande sätt:

  • Fastighetsägaren uppmanas via telefon eller brev att städa sin byggnad eller tomt.
  • Om inget görs får ägaren ytterligare ett brev med en skarpare uppmaning, samt information om att ärendet tas upp i bygg-, trafik- och byggnadsnämnden (BTRN) för beslut om åtgärder som skall vidtas.
  • Om det trots detta ej har vidtagits åtgärder tas ärendet åter upp i bygg-, trafik- och räddningsnämnden (BTRN) och det utdöms ett vitesbelopp (en form av avgift för att man inte gjort det som ålagts).

Denna process som förenklat beskrivits kan ta olika lång tid, mycket beroende på komplexiteten i det enskilda ärendet.

En anmälan om ovårdad fastighet behöver inte vara formell, man kan skriva ett vanligt brev som skickas till samhällbyggnadskontoret. Det går bra att vara anonym.

Har du frågor gällande ovårdade fastigheter, kontakta byggnadsinspektör Jörgen Wallin:
0418-47 51 05
jorgen.wallin@svalov.se

Publicerad: 2012-08-27

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun