Svalövs kommun

Underhåll av gator och vägar

Asfaltering av kommunens gator 2012

Under 2012 kommer följande gator i Svalövs kommun att asfalteras. I en del fall är det endast delar av gatan och inte gatan i hela dess sträckning som avses.

Kågeröd
GC-vägen över ån (vid kyrkan)
Trädgårdsgatan
Trastvägen
Tjädervägen
Falkgatan

Svalöv
Vägen till Avloppsverket
Kornettsgatan
Korpralsgatan
Löjtnantsgatan
Kaptensgatan
Regemenstgatan
Centralgatan
Genvägen
Herrevadsgatan

Tågarp
Stationsgatan
Silosgatan

Publicerad: 2012-08-27

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun