Svalövs kommun

Nytt naturreservat bildat på Söderåsen

Klöva hallar ska bland annat bevara den biologiska mångfalden.
Skriv alternativtext här...
Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat. Det är Klöva hallar med en areal på 281 ha, som sträcker sig över Svalöv, Klippan och Åstorps kommuner.

Syftet med naturreservatet är bland annat att:
- bevara och utveckla områdets höga biologiska mångfald
- bibehålla, utveckla och återskapa en gammal, naturskogslik ädellövskog
- bibehålla och utveckla naturvärden i Klövabäcken
- bevara områdets kulturhistoriska lämningar
- tillgodose allmänhetens behov av rekreation och friluftsliv utan att skador på natur och geologiska värden uppstår, samt informera besökarna om områdets natur-, kultur- och geologiska värden

För mer information och föreskrifter för området, läs Länsstyrelsens beslutPDF (pdf, 2.7 MB).

Publicerad: 2012-08-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun