Svalövs kommun

Återkoppling medborgardialog Kommunikation med politiker

Välfärdsberedningen har genomfört en medborgardialog om hur kommunens invånare vill kommunicera med och kontakta sina politiker.
Skriv alternativtext här...
Under vecka 37 har välfärdsberedningen genomfört en medborgardialog med mål att få en fingervisning om hur Svalövs kommuns invånare vill kommunicera och ha kontakt med sina politiker. Syftet med dialogen var att återupptäcka den upptäckarglädje som tidigare fanns kring medborgardialoger.

Dialogen genomfördes av beredningens politiker på olika ställen där männsickor vistas i vår kommun. Till exempel vid mataffärer, idrottsplatser, busstationer och andra platser runt om i kommunen. Totalt tillfrågades 110 medborgare i olika åldrar.

Återkoppling från dialogen kommer i ett första steg i kommunsidan i Lokaltidningen som utkommer onsdagen den 24 oktober. Under november månad kommer en rapport där dialogen och dess resultat beskrivs mer utförligt.

Rapporten kommer också att läggas ut på kommunens hemsida, där du även kan läsa mer om denna medborgardialog och övriga medborgardialoger.
Läs mer här!öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2012-10-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun