Svalövs kommun

Billeberga vill växa!

Medborgardialogen i Billeberga gav tydliga signaler till beredningen om Billebergas framtid.
Skriv alternativtext här...
Tillväxt och samhällsbyggnadsberedningen har träffat Billebergabor vid tre tillfällen under året för att diskutera framtiden och hitta en gemensam syn på ortens utveckling. Det har varit välbesökta och engagerade möten i en positiv anda. Efter hand har frågor och behov kunnat sållats fram som mera viktiga än andra. Politikerna och förvaltningen har gemensamt försökt tolka detta i en skiss till handlingsplan för orten.

Läs mer här

Publicerad: 2012-10-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun