Svalövs kommun

Känner du till "Familjen Helsingborg"?

Företagsfrukosten i oktober tog avstamp i det nya steget i samarbetet mellan de tio kommunerna i Skåne Nordväst - Familjen Helsingborg
Skriv alternativtext här...
En skara på dryga 60 personer var samlade för att lyssna till den resa som gjorts inom Skåne Nordväst, med samarbetet inom näringsliv och turism som dragmotor fram till det nyligen lanserade platsvarumärket "Familjen Helsingborg"
Företagsfrukosten innan föredragen

Engagerade samtal kring borden

Miljöbron är en ideell organisation med stöd av Skånenordvästsammarbetet. Kristina Nordfeldt, som är anställd i Miljöbron, förklarade verksamhetens idé och innehåll.
En bro mellan studenter på universitet/högskola och näringslivet. En "förmedlingstjänst", helt ideell som hjälper till med utredningsstöd eller analyser mm genom att engagera studenter i arbeten åt verksamheter eller företag i regionen.
Kristina Nordfeldt

Kristina Nordfeldt

Miljöbron har varit aktiv i några år och flera projekt har genomförts och kommit igång. — "Vi hjälper till att skriva och formulera uppdraget, letar upp studenter med rätt bakgrund och följer sedan projektet hela vägen" berättade Kristina Nordstedt och visade upp ett smörgåsbord med de projekt som varit aktuella. Det är både kommuner och företag som använt sig av möjligheten så här långt och det är kostnadsfritt!

Familjen Helsingborg


Skåne Nordväst har blivit Familjen Helsingborg och tio kommuner är snart elva när Perstorp ansluter till samarbetet. Sveriges fjärde stad med drygt 300 000 invånare och en rik mångfald av utbud när det gäller boende, näringsliv och turism. Det är det man vill kommunicera till omvärlden med mera känsla än de tidigare, lite mera fyrkantiga, benämningarna. Platsvarumärket "Familjen Helsingborg" är helt nyligen lanserat och är tänkt att användas vid kommunikation utåt så att hela området skall kunna dra nytta av Helsingborg, ett redan välkänt varumärke.
"Endera är detta lite löjligt eller så är det det smartaste inom marknadsföring på länge!" var Claes Malmbergs reaktion när han först fick upplägget presenterat innan sommaren. Claes är tf näringslivsdirektör i Helsingborg och därför djupt involverad i Skånenordvästsammarbetet.
Nu är han helt övertygad om att Familjen Helsingborg tillhör den senare kategorin. Under det ca tjugo minuter långa anförandet beskrev han processen och avvägningarna som legat bakom valet av platsvarumärke. De tio kommunerna tillsammans har drygt 300 000 invånare och en mångfald av utbud inom kultur, näringsliv, turism och boendealternativ. Det kan vara "mentalt" Sveriges fjärde största stad om man kommunicerar rätt.
Claes berättade om verksamheten som har som huvudmål att göra området synligt i så många sammanhang som möjligt. Att vara ett alternativ att besöka, att välja för konferenser och evenemang, att etablera verksamheter i och att välja som en plats att bo på.
Efter presentationen var det säkert ett antal till som kände att de tillhör "Familjen Helsingborg"
Publicerad: 2012-10-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun