Svalövs kommun

Utredning barnomsorg på obekväm arbetstid

Utredningen startades under sommaren och nästa fas fortsätter nu under hösten.
Under sommaren 2012 har kommunen via webbenkät på hemsidan och broschyrer tillfrågat kommunmedborgarna om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Utredningen fortsätter under hösten 2012. I utredningen ingår bland annat att se över förlängda öppettider i de olika kommundelarna samt även behovsprövad nattomsorg. I början av nästa år är det tänkt att ett förslag ska vara klart gällande vad kommunen kan erbjuda.

Publicerad: 2012-10-24

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun