Svalövs kommun

Fortsatt samverkansavtal och förnyat medborgarlöfte för 2017!

Idag undertecknade Svalövs kommun och Polisen medborgarlöftet för 2017. Man passade även på att förlänga det samverkansavtal som redan finns mellan polis och kommun.

Foto på Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordf. och Anders Isgren, Lokalpolischef i länspolisområde Klippan.

Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Anders Isgren, Lokalpolischef i LPO Klippan, förnyande idag medborgarlöftet för 2017 samt förlängde det rådande samverkansavtal.

Foto på när Polisen och kommunen undertecknar medborgarlöftet och samverksansavtalet.

2017-års medborgarlöfte
Medborgarlöftet innebär att polisen fortsatt kommer att driva och utveckla den mobila polisstationen. Upplägget för verksamheten blir som tidigare, det vill säga att den mobila stationen bemannas två till tre dagar per vecka i någon av kommunens tätorter under en förmiddag eller eftermiddag. Var och när den mobila polisstationen finns på plats kommer att annonseras på kommunens hemsida och i den lokala tidningen Papperstidningen Svalövsbygden.

Bakgrund till medborgarlöftet
Medborgarlöftet är en del av den nya polismyndighetens sätt att arbeta. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt och löftet till medborgarna ska vara navet i det arbetet.

Varför en mobil polisstation?
Under hösten och vintern 2014-2015 begicks ovanligt många rån och inbrottsstölder mot butiker i kommunen. En opinion bland såväl näringsliv, politiker och engagerade medborgare, utmynnade i möten mellan polis, kommunföreträdare och, på olika sätt, drabbade. Under dessa möten formades idén, att driva ett lokalt projekt med en mobil polisstation i form av en specialinredd husbil.

Polisen startade igång det mobila poliskontoret i Svalövs kommun den 27 april 2016 och efter utvärdering är man mycket nöjd med konceptet.

- Det har varit jättepositivt från vår del och vi märker responsen från medborgarna som besökt vårt mobila kontor. Som ett resultat av att vi testat detta i Svalövs kommun så har vi nu beslutat att permanenta konceptet samt utvidga det till andra orter inom länspolisområde Klippan, säger Anders Isgren, lokalpolischef LPO Klippan.

Samverkansavtalet
Polisen och kommunen har sedan flera år ett samverkansavtal som reglerar hur samarbetet ska bedrivas i kommunen. Avtalet skulle ha reviderats under 2016, men på grund av polisens omorganisation har arbetet blivit förskjutit i tiden.

Arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal, med utgångspunkt från rådande nulägesanalys kring trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete, kommer att ta några månader och förväntas vara klar under senare delen av våren. Det är med anledning av detta som Polisen och Svalövs kommun har beslutat att förlänga avtalet från 2015 fram till den 1 juni i år.

Samverkansavtalet innebär bland annat att våra kommuninvånare, i kommunhusets reception, kan få hjälp med: att boka besök på Polisstationen, information om kontaktuppgifter och öppettider hos polisen, lämna in handlingar som ska till polismyndigheten, tillgång till blanketter, broschyrer och annat informationsmaterial.

Publicerad: 2017-02-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun