Svalövs kommun

Vad ska nya området heta?

Nu ska den allmänt kallade ”Lantmännen-tomten” i Svalövs tätort få ett nytt namn och vi vill gärna ha ditt förslag!

Vy över det aktuella området, före detta "Lantmännen-tomten".

Bakgrund
Svalövs kommun ser en ökad befolkningsinflyttning och en större efterfrågan på bostäder. Kommunens geografiska läge med närhet till regionens större städer och med kommande infrastruktursatsning gällande utbyggnad av Söderåsbanan, som kommer att ge tågstationer i Kågeröd och i Svalövs tätort, är kommunen nu redo för större exploatering.

Under 2017 har kommunen tillsammans med Midroc och HSB påbörjat en dialog gällande en framtida exploatering av ”Lantmännen-tomten” i Svalövs tätort. Den aktuella tomten ligger strategiskt bra och stationsnära och därför vill man tillsammans titta på olika möjligheter för området.

På tomten kan det bli aktuellt med blandad bebyggelse som till exempel bostäder och kommunala och kommersiella serviceinrättningar.

Namnge området
Nu vill vi ha in allmänhetens förslag på vad området skulle kunna döpas till. Från den 19 april till den 15 maj har du möjlighet att lämna ditt förslag. Tillsammans med ditt namnförslag får du gärna också kort motivera ditt namnval.

Vinnande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden kommer på sitt sammanträde i juni att besluta om vilket förslag som blir det vinnande. Vinnande bidrag kommer sedan att publiceras på kommunens hemsida och i Papperstidningen Svalövsbygden.

Så här lämnar du ditt förslag
Ditt förslag skickar du det till Plan & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv. Märk kuvertet med ”Namntävling Lantmännen-tomten”.

Du kan också använda vårt webbformulär här på hemsidan.

Källa: YouTube, HSB:s överflygningsfilm över området.

Publicerad: 2017-04-18

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun