Svalövs kommun

Samråd om detaljplan

Svalövs kommun ställer ut detaljplan för Kågeröd 3:18 med flera (väg 1232 och 109) för samråd under perioden 10 oktober till 7 november.

Bild på dokumenten för samråd gör detljplan Kågeröd 3:18 m.fl.

Med anledning av att Trafikverket planerar att med vägplan för väg 1232 Ekeby-Kågeröd lägga om infarten från Ekeby till Kågeröd har kommunen tagit fram en detaljplan som ansluter till vägplanen.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att reglera markanvändningen i områden som berörs av indragen vägrätt vid fastställelse av vägplanen.

Planområdet utgörs huvudsakligen av Olstorpsvägen samt ett område mellan fastigheten Kågeröd 3:19 och planerat omlagd sträckning av väg 109.

Planområdet omfattar även norra delen av byggnadsplan för Kågeröd 2:1 med flera, 12-KÅG-391,där denna del av byggnadsplanen föreslås upphävas.

Planhandlingar finns tillgängliga 2017-10-10 – 2017-11-07 i kommunhuset i Svalöv och biblioteket i Kågeröd samt här på hemsidanöppnas i nytt fönster. För information och utskick av handlingar kontaktas Plan & Bygg, växel: 0418 - 47 50 00.

Lämna synpunkter
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Bo & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 7 november 2017. Den som inte senast i efterföljande granskningsskede framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: 2017-10-09

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun