Svalövs kommun

Uppdatering Coronaviruset

WHO (World Health Organization) klassar utbrottet av coronaviruset (2019-nCoV) som ett internationellt hot mot människors hälsa, vilket kräver samordnade åtgärder. Anledningen till denna uppgradering är bland annat att regelverk kan aktiveras.

Skriv alternativtext här...

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-nCoV) behandlades den 1 februari vid ett extrainsatt regeringssammanträde. Regeringen har, i enlighet med myndighetens hemställan, beslutat om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus (2019-nCoV). Förordningen gäller från den 2 februari 2020.

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet samt beredskapen för gränsöverskridande hälsohot. Myndigheten förmedlar kunskap om smittskydd, ger vägledning åt hälso- och sjukvården samt vägleder kommunerna i deras hantering av smittskyddshändelser.

Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man läsa fakta och frågor/svar samt följa rekommendationer. Det går också bra att vända sig till 1177 med frågor. Smittskydd Skåne uppmanar organisationer att hålla sig uppdaterade genom Folkhälsomyndigheten, i syfte att agera likriktat.

Utrikesdepartementet avråder nu från icke-nödvändiga resor till provinsen Hubei i Kina eftersom de kinesiska myndigheternas spridningsreducerade åtgärder kan påverka resor inom Kina. Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av 2019-nCoV inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s senaste sammanställning (den 1 februari) har mer än 14 500 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV diagnostiserats och 305 personer avlidit med infektionen.

Svalövs kommun har en sedan tidigare beslutad övergripande handlingsplan vid pandemi, innehållande checklistor, rutiner och ansvarsområden. Utöver detta påminner man aktuella verksamheter om befintliga allmänna hygienrutiner upprättade inom kommunens hälso- och sjukvård.

Handlingsplanen kommer att aktualiseras genom översyn och uppdatering snarast.

Publicerad: 2020-02-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun