Svalövs kommun

Nyhetsarkivet

Här kan du läsa de nyheter som publicerats tidigare under året.

Nyheter från vald månad

 • 2011-11-28

  Strömmen tillbaka för de flesta


  De allra flesta i Svalövs kommun har nu åter el, dock kvarstår problem med fast telefoni främst i Kågerödsområdet.

  Läs mer • 2011-11-25

  Namntävlingar avgjorda


  Bäckaparken och Kommunhusplatsen blev de segrande namnen för parken respektive torget framför kommunhuset i Svalöv.

  Läs mer • 2011-11-25

  Byggnadsvårdspremium


  Mottagare av Svalövs kommun byggnadsvårdspremium 2011 är utsedda.

  Läs mer • 2011-11-24

  Ljudfiler från novembermötet i fullmäktige


  Ljudfilerna från fullmäktiges möte den 21 november finns nu tillgängliga

  Läs mer • 2011-11-23
  Prisutdelning Poem Express 2011, foto: A Coos Eliasson

  Skånes Poem Express Festival


  Tre elever från Svalövs kommun fick pris för sina diktaffischer.

  Läs mer • 2011-11-17

  Samråd om vindkraftsplan


  Svalövs kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planen kommer att utgöra ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

  Läs mer • 2011-11-16

  Ny detaljplan


  Samråd om förslag till detaljplan för Blomområdet i Billeberga.

  Läs mer • 2011-11-14

  Taxor enligt plan- och bygglagen


  Vad kostar det att ansöka om bygglov? Ja, inte helt lätt att läsa ut i den nya byggtaxan.

  Läs mer • 2011-11-14

  Kommunfullmäktige sammanträder


  Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 21 november, kl 18.30.

  Läs mer • 2011-11-11

  Öppet möte


  Välkommen till återkopplingsmöte från medborgardialogen om ett centrum för kultur, kunskap och fritid.

  Läs mer • 2011-11-08

  Informationsmöte


  Allmänt informationsmöte om södra BT Kemi-området.

  Läs mer • 2011-11-08
  Skriv alternativtext här...

  Attraktiv boendekommun


  Första intrycken från enkäten "attraktiv boendekommun" finns nu. En skriflig analys kommer att bearbetas vid beredningens novembermöte.

  Läs mer • 2011-11-07

  Ljudfiler från Fullmäktigemötet 31 oktober


  Läs mer • 2011-11-02

  Var med och utveckla kommunens kulturliv


  Kommunfullmäktige har beslutat att ett kulturprogram ska tas fram för Svalövs kommun.

  Läs merPublicerad: 2018-01-01

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun