Svalövs kommun

Namntävling

Vy över det allmänt kallade "Lantmännen-tomten".

Nu ska den allmänt kallade ”Lantmännen-tomten” få ett nytt namn och vi vill gärna ha ditt förslag.

Bakgrund
Svalövs kommun ser en ökad befolkningsinflyttning och en större efterfrågan på bostäder. Kommunens geografiska läge med närhet till regionens större städer och med kommande infrastruktursatsning gällande utbyggnad av Söderåsbanan, som kommer att ge tågstationer i Kågeröd och i Svalövs tätort, är kommunen nu redo för större exploatering.

Under 2017 har kommunen tillsammans med Midroc och HSB påbörjat en dialog gällande en framtida exploatering av ”Lantmännen-tomten” i Svalövs tätort. Den aktuella tomten ligger strategiskt bra och stationsnära och därför vill man tillsammans titta på olika möjligheter för området.

På tomten kan det bli aktuellt med blandad bebyggelse som till exempel bostäder och kommunala och kommersiella serviceinrättnignar.

Lämna ditt förslag
Från den 19 april till den 15 maj har du möjlighet att lämna ditt förslag via formuläret nedan.

Det går även bra att skicka ditt förslag med vanlig post till Plan & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv. Märk kuvertet med ”Namntävling Lantmännen-tomten”. 

Vinnande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden kommer på sitt sammanträde i juni att besluta om vilket förslag som blir det vinnande. Vinnande bidrag kommer sedan att publiceras på kommunens hemsida och i Papperstidningen Svalövsbygden.

Formulär - namntävling

Personuppgifter *
User information
Personuppgiftslagen (PuL) - samtycke
Enligt personuppgiftslagen kan vi inte registrera dina uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du använder webbformuläret ovan så samtycker du till att Svalövs kommun får registrera och lagra dina uppgifter. 

Svalövs kommun är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Vill du veta vilka uppgifter som registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta en gång per kalenderår. För att ta del av det registrerade måste du göra en skriftlig ansökan som du undertecknar själv.

Publicerad: 2017-04-18

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun