Svalövs kommun

Bostadsförsörjningsprogram

Illustration gällande bostadförsörjningsprogram.

Illustration över hur de dokument som idag utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att ersättas med ett nytt bostadsförsörjningsprogram. (klicka på bilden för större upplösning)

Här samlar vi all information som handlar om kommunens nya bostadsförsörjningsprogram.

Vad är syftet med ett bostadsförsörjningsprogram?

Bostadsförsörjningsprogrammet ska vara ett vägledande dokument vid kommunens planering för nybyggnation, samt vid förvaltningen och utvecklingen av kommunens befintliga bostadsbestånd. Programmet ska fungera som ett verktyg och som ett stöd vid framtagandet av nya detaljplaner och som ett underlag för diskussion vid kommunens översiktsplanering samt som underlag för beslut om insatser och beslut gällande boende och bostadsfrågor i kommunens andra verksamheter.

Samrådshandlingar

Under perioden 8 november till 20 december 2017 är bostadsförsörjningsprogrammet ute för samråd.

Samrådshandlingar:

Lämna synpunkter
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, senast den 20 december 2017.

Publicerad: 2017-11-09

Sidansvarig: Vlasta Sabljak

Kontakt

Plan och byggchef
Linnea Widing
0418-47 51 00
e-post

Relaterad information

Tillväxtprogram

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun