Svalövs kommun

Pågående detaljplanearbete

SändlistaPlanprogram

Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna)
Programtiden gick ut den 3 december 2014

FöljebrevPDF (pdf, 49.8 kB)
SändlistaPDF (pdf, 55.2 kB)
PlanprogramPDF (pdf, 4.3 MB)
Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 55.6 kB)

Plansamråd

Teckomatorp 6:1 m fl (Stationsområdet)
FöljebrevPDF (pdf, 46.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 49.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna)
Samrådstiden gick ut den 1 mars 2017

FöljebrevPDF (pdf, 323.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 419.2 kB)
Samrådsredogörelse programPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Plankartaöppnas i nytt fönster
ChecklistaPDF (pdf, 43.2 kB)
SkissutredningarPDF (pdf, 1 MB)
Huvudstudie södra områdetPDF (pdf, 2.8 MB)

Teckomatorp 20:1 (Flerfamiljshus)
Samrådstiden gick ut den 15 augusti 2016

FöljebrevPDF (pdf, 260.9 kB)
SändlistaPDF (pdf, 387.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 467.4 kB)

Granskning

Del av Kågeröd 3:19 m.fl (Stödmur)
Granskningstiden gick ut den 22 mars 2017

FöljebrevPDF (pdf, 67.4 kB)
SändlistaPDF (pdf, 72.9 kB)
Trafikverkets samrådsreogörelsePDF (pdf, 789.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 540.6 kB)
PlankartaPDF (pdf, 722 kB)

Södra Svalöv 6:135 m.fl. (Teknikhus)
Granskningstiden gick ut den 22 mars 2017

FöljebrevPDF (pdf, 66.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 72 kB)
Trafikverkets samrådsredogörelsePDF (pdf, 789.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 393.6 kB)
RiskutredningPDF (pdf, 446.7 kB)
PlankartaPDF (pdf, 820.6 kB)

 

Södra Svalöv 9:33 m.fl. (Stationsområde Järnvägsgatan)
Granskningstiden gick ut den 22 mars 2017

FöljebrevPDF (pdf, 66.8 kB)
SändlistaPDF (pdf, 113.2 kB)
Trafikverkets samrådsredogörelsePDF (pdf, 789.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 375.7 kB)
PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. "Teckomatorpsgården" Granskning II
Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 359.2 kB)
SändlistaPDF (pdf, 426.1 kB)
Granskningsredogörelse IPDF (pdf, 965.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.5 MB)

Teckomatorp 9:7,7:1 "Teckomatorps verksamhetsområde" Granskning II.

Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 352.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 427 kB)
Granskningsredogörelse IPDF (pdf, 965.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

 

Teckomatorp 20:1 (Flerfamiljshus)
Granskningstiden gick ut den 2 november 2016

FöljebrevPDF (pdf, 262 kB)
SändlistaPDF (pdf, 376.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 158.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.1 MB)
PlankartaPDF (pdf, 446.9 kB)


Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum) II
Granskningstiden gick ut den 5 oktober 2016

FöljebrevPDF (pdf, 356.1 kB)
SändlistaPDF (pdf, 434.3 kB)
Granskningsredogörelse IPDF (pdf, 535.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
ChecklistaPDF (pdf, 278.1 kB)
PlankartaPDF (pdf, 9 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 3.8 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.8 MB)
RiskanalysPDF (pdf, 9.8 MB)
Inventering av nedlagd verksamhet LänsstyrelsenPDF (pdf, 2.1 MB)
Nedgrävda tankar 1991PDF (pdf, 330.4 kB)


Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park) i Svalöv
Granskningstiden gick ut den 10 februari 2016

FöljebrevPDF (pdf, 46.3 kB)
SändlistaPDF (pdf, 53.3 kB)
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och miljöbedömningPDF (pdf, 2.6 MB)
PlankartaPDF (pdf, 777.9 kB)
ChecklistaPDF (pdf, 101.4 kB)
Dagvattenutredning (ej anpassat till det mindre planområdet)PDF (pdf, 1.2 MB)
PM RiskbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 454.5 kB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 926.7 kB)
PorgasmätningPDF (pdf, 442.9 kB)
Bilaga1 till porgasmätningPDF (pdf, 226 kB)
Bilaga2 till porgasmätningPDF (pdf, 61.5 kB)


Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. (Teckomatorpsgården)

Granskningstiden gick ut den 12 augusti 2015 

FöljebrevPDF (pdf, 44.1 kB)
SändlistaPDF (pdf, 57 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 3.1 MB)
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och miljöbedömningPDF (pdf, 3.8 MB)
Plankarta med illustrationPDF (pdf, 1.3 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.6 MB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 6.3 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.9 MB)


Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum)

Granskningstiden gick ut den 1 april 2015

​FöljebrevPDF (pdf, 52.8 kB)
SändlistaPDF (pdf, 56.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 237.6 kB)
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och miljöbedömningPDF (pdf, 2.2 MB)
Checklista för miljöbedömningPDF (pdf, 35.1 kB)
Plankarta med illustrationPDF (pdf, 6.6 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 3.3 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.8 MB)
RiskanalysPDF (pdf, 6.3 MB)
Eftersökning av nedgrävda tankarPDF (pdf, 363.5 kB)

Publicerad: 2017-03-27

Sidansvarig: Astrid Burton

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Planarkitekt
Vlasta Sabljak
Tel 0418-47 51 06
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun