Svalövs kommun

Pågående detaljplanearbete

Planprogram

Planprogram Billerga tätort
FöljebrevPDF (pdf, 51.2 kB)
SändlistaPDF (pdf, 50.9 kB)
PlanprogramPDF (pdf, 5.1 MB)

Plansamråd

Kågeröd 3:18 m fl (Väg 1232 och 109)
FöljebrevPDF (pdf, 44.5 kB)
SändlistaPDF (pdf, 53 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.3 MB)
PlankartaPDF (pdf, 359.7 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.6 MB)

Södra Svalöv 34:81 m fl "Ryttaregatan"
FöljebrevPDF (pdf, 50.9 kB)
SändlistaPDF (pdf, 417.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.1 MB)
Plankartaöppnas i nytt fönster
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 910.5 kB)

Teckomatorp 6:1 m fl (Stationsområdet)
Samrådstiden gick ut den 19 april 2017

FöljebrevPDF (pdf, 46.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 49.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna)
Samrådstiden gick ut den 1 mars 2017

FöljebrevPDF (pdf, 323.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 419.2 kB)
Samrådsredogörelse programPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Plankartaöppnas i nytt fönster
ChecklistaPDF (pdf, 43.2 kB)
SkissutredningarPDF (pdf, 1 MB)
Huvudstudie södra områdetPDF (pdf, 2.8 MB)

Granskning

Del av Kågeröd 3:19 m.fl (Stödmur)
Granskningstiden gick ut den 22 mars 2017

FöljebrevPDF (pdf, 67.4 kB)
SändlistaPDF (pdf, 72.9 kB)
Trafikverkets samrådsreogörelsePDF (pdf, 789.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 540.6 kB)
PlankartaPDF (pdf, 722 kB)

Södra Svalöv 6:135 m.fl. (Teknikhus)
Granskningstiden gick ut den 22 mars 2017

FöljebrevPDF (pdf, 66.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 72 kB)
Trafikverkets samrådsredogörelsePDF (pdf, 789.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 393.6 kB)
RiskutredningPDF (pdf, 446.7 kB)
PlankartaPDF (pdf, 820.6 kB)

Södra Svalöv 9:33 m.fl. (Stationsområde Järnvägsgatan)
Granskningstiden gick ut den 22 mars 2017

FöljebrevPDF (pdf, 66.8 kB)
SändlistaPDF (pdf, 113.2 kB)
Trafikverkets samrådsredogörelsePDF (pdf, 789.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 375.7 kB)
PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. "Teckomatorpsgården" Granskning II
Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 359.2 kB)
SändlistaPDF (pdf, 426.1 kB)
Granskningsredogörelse IPDF (pdf, 965.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.5 MB)

Teckomatorp 9:7,7:1 "Teckomatorps verksamhetsområde" Granskning II.

Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 352.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 427 kB)
Granskningsredogörelse IPDF (pdf, 965.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

Teckomatorp 20:1 (Flerfamiljshus)
Granskningstiden gick ut den 2 november 2016

FöljebrevPDF (pdf, 262 kB)
SändlistaPDF (pdf, 376.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 158.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.1 MB)
PlankartaPDF (pdf, 446.9 kB)

Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum) II
Granskningstiden gick ut den 5 oktober 2016

FöljebrevPDF (pdf, 356.1 kB)
SändlistaPDF (pdf, 434.3 kB)
Granskningsredogörelse IPDF (pdf, 535.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
ChecklistaPDF (pdf, 278.1 kB)
PlankartaPDF (pdf, 9 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 3.8 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.8 MB)
RiskanalysPDF (pdf, 9.8 MB)
Inventering av nedlagd verksamhet LänsstyrelsenPDF (pdf, 2.1 MB)
Nedgrävda tankar 1991PDF (pdf, 330.4 kB)

Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park) i Svalöv
Granskningstiden gick ut den 10 februari 2016

FöljebrevPDF (pdf, 46.3 kB)
SändlistaPDF (pdf, 53.3 kB)
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och miljöbedömningPDF (pdf, 2.6 MB)
PlankartaPDF (pdf, 777.9 kB)
ChecklistaPDF (pdf, 101.4 kB)
Dagvattenutredning (ej anpassat till det mindre planområdet)PDF (pdf, 1.2 MB)
PM RiskbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 454.5 kB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 926.7 kB)
PorgasmätningPDF (pdf, 442.9 kB)
Bilaga1 till porgasmätningPDF (pdf, 226 kB)
Bilaga2 till porgasmätningPDF (pdf, 61.5 kB)


Publicerad: 2017-10-09

Sidansvarig: Astrid Burton

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Planarkitekt
Vlasta Sabljak
Tel 0418-47 51 06
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun