Svalövs kommun

Pågående detaljplanearbete

BILLEBERGA

Planprocessprogramstatus.

PLANPROGRAM Billerga tätort
Samrådstiden gick ut den 4 oktober 2017
FöljebrevPDF (pdf, 51.2 kB)
SändlistaPDF (pdf, 50.9 kB)
PlanprogramPDF (pdf, 5.1 MB)

KÅGERÖD

Planprocess granskning

Kågeröd 1:121 "Kågerödslund"

FöljebrevPDF (pdf, 201.9 kB)
SändlistaPDF (pdf, 197.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4 MB)
SamrådsredogörerlsePDF (pdf, 793.4 kB)
Slutbesked miljöförbundetPDF (pdf, 888.8 kB)
Plankartaöppnas i nytt fönster

Planprocess granskning

Kågeröd 3:18 m fl (Väg 1232 och 109)
Granskning II - 27 februari till 12 mars 2019
FöljebrevPDF (pdf, 341.6 kB)

SändlistaPDF (pdf, 321 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)

PlankartaPDF (pdf, 4.1 MB)

Processbild Laga kraft

Kågeröd 5:129 m.fl. (Station)
Laga kraft 2015 05 11

Planbeskrivning​PDF (pdf, 1.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 6.4 MB)

Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum)
Laga kraft 2017 08 22

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

Processbild Laga kraft

Kågeröd 3:19 m.fl. (Stödmur)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 567.6 kB)
PlankartaPDF (pdf, 727.7 kB)

RÖSTÅNGA

SVALÖV

Planprocess program

PLANPROGRAM
Kv. Lantlyckan m.fl.
Minnesanteckningar från medborgardialog 19 juni 2018PDF (pdf, 402.4 kB)

Planprocess Samråd

Norra Svalöv 16:6 (Norra Kyrkvången)
Samrådstiden gick ut den 5 januari 2018
FöljebrevPDF (pdf, 49 kB)
SändlistaPDF (pdf, 54.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB) 

Planprocess Granskning

Granskning II
Södra Svalöv 32:1 m.fl. (Hjalmar Nilssons park)
FöljebrevPDF (pdf, 48.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 52.3 kB)
ChecklistaPDF (pdf, 64.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.3 MB)
PlankartaPDF (pdf, 832 kB)
BullerutredningPDF (pdf, 472.7 kB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.2 MB)
MiljöundersökningPDF (pdf, 926.7 kB)
Kompletterande utredning av Norra delenPDF (pdf, 1.7 MB)
Kompletterande utredning av Södra delenPDF (pdf, 3.1 MB)
Grundvattenanalys och porgasmätningPDF (pdf, 442.9 kB)
RiskbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 5.4 MB)

Processbild Laga kraft

Södra Svalöv 34:81 m fl "Ryttaregatan"
Laga kraft 2018 03 27
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 801.4 kB)

Processbild laga kraft

Södra Svalöv 6:135 m.fl (Teknikhus)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 788.9 kB)
PlankartaPDF (pdf, 826.5 kB)

Processbild Laga kraft

Södra Svalöv 9:33 m.fl. (Stationsområde, Järnvägsgatan)
Laga kraft 2017 09 25

PlanbeskrivningPDF (pdf, 722.5 kB)
PlankartaPDF (pdf, 849.4 kB)

Processbild laga kraft

Felestad 27:57 "Bredingegatan"
Laga kraft 2018 04 25
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)

TECKOMATORP

Processbild Samråd

Teckomatorp 7:53 m.fl. (Stationsnära läge)

FöljebrevPDF (pdf, 46.1 kB)
SändlistaPDF (pdf, 47.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.9 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 6.5 MB)
RiskbedömningPDF (pdf, 1.3 MB)

Planprocess samråd

Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna)
Samrådstiden gick ut den 1 mars 2017
FöljebrevPDF (pdf, 323.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 419.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Plankartaöppnas i nytt fönster
ChecklistaPDF (pdf, 43.2 kB)
SkissutredningarPDF (pdf, 1 MB)
Huvudstudie södra områdetPDF (pdf, 2.8 MB) 

Processbild Granskning

Teckomatorp 6:1 m fl (Stationsområdet)
Granskningstiden gick ut den 7 februari 2018  
FöljebrevPDF (pdf, 46 kB)
SändlistaPDF (pdf, 47.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
Plan och illustrationskartaPDF (pdf, 1.1 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 6.5 MB)
MarkplaneringsplanPDF (pdf, 3 MB)
Mark bilaga 1PDF (pdf, 655.7 kB)
Mark bilaga 2PDF (pdf, 659.2 kB)
Mark bilaga 3PDF (pdf, 232.6 kB)
Mark bilaga 4PDF (pdf, 233.1 kB)
RiskutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. "Teckomatorpsgården" Granskning II
Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 359.2 kB)
SändlistaPDF (pdf, 426.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.5 MB)

Processbild Granskning

Teckomatorp 9:7,7:1 "Teckomatorps verksamhetsområde" Granskning II.

Granskningstiden gick ut den 14 december 2016

FöljebrevPDF (pdf, 352.6 kB)
SändlistaPDF (pdf, 427 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

Processbild Laga kraft

Teckomatorp 20:1 (Flerbostadshus)
Laga kraft 2017 03 28

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 447.3 kB)

TÅGARP

Processbild Laga kraft

Gluggstorp 2:1 m.fl. (Annero) i Tågarp
Laga kraft 2015 04 24

PlanbeskrivningPDF (pdf, 14.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

Publicerad: 2019-02-26

Sidansvarig: Astrid Burton

Kontakt

Plan och byggchef
Linnea Widing
0418-47 51 00
e-post

Planarkitekt
Vlasta Sabljak
e-post

Planassistent
Astrid Burton
0418-47 53 92
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun