Svalövs kommun

Tillväxtprogram

Tillväxtprogrammen för kommunens sex större orter belyser förutsättningar och möjligheter för varje ort utifrån sju huvudperspektiv:

- Ortens karaktär
- Byggande & planering
- Kommunikation & infrastruktur
- Det offentliga rummet
- Kommunal service
- Näringsliv & service
- Information & marknadsföring

Under relaterad information till höger hittar du de tillväxtprogram som tagits fram. Det går också bra att beställa färdigtryckta exemplar.

Beställ tillväxtprogrammen här.

Markera vilket/vilka program du önskar *
Multiple selection

Publicerad: 2016-12-29

Sidansvarig: Vlasta Sabljak

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Planarkitekt
Vlasta Sabljak
0418-47 51 06
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun