Svalövs kommun

Kommun & politik

De tre kommunalråden från vänster Torbjörn Ekelund (L), Birgitta Jönsson (S) och Olof Röstin (M) skriver på kontraktet att leda Svalövs kommun in i framtiden mot utveckling och tillväxt.

De tre kommunalråden från vänster Torbjörn Ekelund (L), Birgitta Jönsson (S) och Olof Röstin (M) skriver på kontraktet att leda Svalövs kommun in i framtiden mot utveckling och tillväxt.

Politisk ledning av Svalövs kommun

Svalövs kommun leds av de tre samarbetspartierna Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Tre partier som har som gemensamt mål att hela kommunen, alla orter och landsbygden ska utvecklas och leva.

Våra ledord är kvalitet, individuellt inflytande och fler valmöjligheter. Vi har ett starkt fokus på utveckling och ökad befolkningstillväxt. Men vi ska vara noga med att de investeringar och insatser som görs ska finansieras klokt.

Vi vill att våra skolor skall vara attraktiva för både elever, lärare och föräldrar. Att de äldre som finns på kommunens boende har en bra tillvaro och blir väl omhändertagna. De som behöver hjälp i hemmen av hemvård ska också känna sig trygga och ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Vi vill uppmuntra alla entreprenörer och företagare så att det blir så lätt som möjligt att driva företag och anställa. Goda initiativ ska premieras och kommunen ska ses som en part man kan få hjälp och stöd av.

Rent konkret kan detta innebära att vi från kommunens sida ska underlätta för alla medborgare i sina kontakter med kommunen. Till exempel när man söker bygglov eller behöver svar på frågor.

Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Torbjörn Ekelund (L), ordförande utbildningsutskottet

Publicerad: 2017-12-29

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun