Svalövs kommun

Årlig mätning av kommunens kvalitet

Svalövs kommuns logotype

Kommunens kvalitet i korthet

Svalövs kommun deltar varje år i en undersökning som Sveriges kommuner och landsting genomför; Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). De kommuner som deltar jämförs inom områdena:

  1. kommunens tillgänglighet
  2. trygghetsaspekter i kommunen
  3. medborgarens delaktighet och kommunens information
  4. kommunens effektivitet
  5. kommunen som samhällsutvecklare

Resultatet är ett viktig underlag för kommunens arbete med att analysera och utveckla verksamheten. Flera av de mått som finns med i KKIK används i kommunens egna system för styrning, mål och uppföljning. De mätetal som används i KKIK kan också användas för att jämföra utvecklingen över tid. Mycket av datan till mätningen kommer från SKL:s databas Kolada. Läs gärna mer om KKIK på Sveriges kommuner och landstings sida: www.skl.se/kkiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2017-09-18

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterade länkar

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun