Svalövs kommun

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämndens protokoll

Bygg- och räddningsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov, anmälningar m.m.) och räddningstjänsten.

Då bygg- och räddningsnämndens protokoll innehåller personuppgifter publiceras de inte på kommunens webbplats.

För att ta del av ett protokoll, kontakta nämndsadministrationen.

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Maria Pålsson

Kontakt

Nämndsekreterare
Helena Heintz
0418-47 51 14
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun