Svalövs kommun

Sammanträdestider

Sammanträdestider 2019

Observera att samtliga tider är preliminära. Ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden skickas normalt en vecka innan utsatt datum. Du kan ta del av både kallelser och handlingar i kommunens diarium.

Möten, handlingar


Kommunfullmäktige 2019

(kl. 18.30-22.30) 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december.

Nämnder

Kommunstyrelsen 2019

(kl. 13.30-17.00) 14 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni, 12 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 2 december.

Bygg och räddningsnämnden 2019

(kl. 13.30-16.30) 29 januari, 31 januari (inställt), 28 februari, 28 mars, 25 april, 28 maj, 20 juni (inställt), 25 juni, 18 juli, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december.

Samhällsbyggnadsnämnden 2019

​(kl 13.00-16.30) 24 januari, 21 februari, 21 mars, 23 april, 16 maj, 19 juni (kl 09.00), 22 augusti, 19 september (inställt), 26 september (kl 08.30), 24 oktober, 21 november (inställt), 26 november och 12 december.

​Bildningsnämnden 2019

(kl 13.30-16.30) 22 januari, 14 februari, 12 mars, 11 april, 23 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 september, 17 oktober, 14 november och 5 december.

Vård- och omsorgsnämnden 2019

​(kl 13.30-16.30) 23 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 
22 maj, 12 juni, 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 20 november och 11 december.

Socialnämnden 2019

(kl. 13.30-16.30) 30 januari, 12 februari, 5 mars, 2 april, 2 maj, 11 juni, 2 juli, 16 augusti (kl. 08.30), 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer 2019

(kl 13.00-15.30) 7 februari, 23 maj och 7 november.

Kommunstyrelsens utskott

Arbetsutskottet 2019

(kl. 13.30-16.30) 28 januari, 25 februari, 1 april, 29 april, 20 maj, 29 juli, 2 september, 30 september, 28 oktober, 18 november och 9 december.

Personalutskottet 2019

(kl 13.30) 22 januari, 19 februari, 28 mars, 7 maj, 4 juni, 23 juli, 20 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december.

Styrelser

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2019

(kl. 09.00) 6 februari, 13 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 4 september, 9 oktober, 13 november och 11 december. Sammanträdena i juni och december startar kl 10.00.

AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 2019

(kl. 15.00 resp. 16.00): 21 februari, 11 april, 23 maj, 28 maj (årsstämma), 29 augusti, 17 oktober och 21 november.

Revisionen 2019

(kl. 09.00 - 12.00, om inte annat anges i kallelse) 23 januari, 27 februari, 27 mars, 10 april, 22 maj, 18 juni, 28 augusti, 25 september, 10 oktober, 6 november och 18 december.

Publicerad: 2019-11-13

Sidansvarig: Louise Linde

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt
Nämndsadministrationen
0418-47 50 00
e-post
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun