Svalövs kommun

Medborgardialog

Medborgardialoger i Svalövs kommun

Medborgardialog i Svalövs kommun

Personliga mötet viktigt


Det personliga mötet är en viktig del i medborgardialogen. De metoder som provats i dialogerna är samtal/öppet möte och fokusgrupper. Frågor som diskuterats är gång- och cykelvägar, samt kvaliteten i skolan.  

Vid dialogerna är det ledamöter från kommunfullmäktiges beredningar och några av kommunens tjänstemän som finns på plats.  

Vad händer efter dialogerna?


Det resultat och de synpunkter som framkommer under dialogerna sammanställs i en rapport. Rapporterna används som diskussionsunderlag för ledamöterna i kommunfullmäktige.

Rapporterna presenteras även här på kommunens webbplats.

Medborgardialog på skola i Svalövs kommun
Publicerad: 2016-10-04

Sidansvarig: Michael Andersson

Relaterade länkar
Kontakt

E-post
Växel: 0418-47 50 00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun