Svalövs kommun

Vigsel

Bröllopstårta

Den som vill gifta sig borgerligt ska vända sig till någon av Svalövs kommuns vigselförrättare. Äktenskapet är sedan den 1 maj 2009 könsneutralt. Äktenskap kan alltså ingås mellan en kvinna och en man, mellan två kvinnor eller mellan två män. Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till att gifta sig inom ett trossamfund.  

Så går ni tillväga om ni vill gifta er borgerligt

Alla som ska vigas måste först begära hindersprövning från Skatteverket. Det gör man genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Skatteverket. Blanketter och mer information hittar ni på Skatteverkets webbplats.

Om en av er, eller båda, är folkbokförda utomlands måste ni personligen besöka ett skattekontor och lämna in ansökan. Om det inte finns några hinder utfärdar Skatteverket ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen tar ni med till vigselförrättaren. Intyget om hindersprövning är giltigt i fyra månader. Blivande makar måste även anmäla till Skatteverket vilket efternamn som ska bäras, även om båda behåller tidigare efternamn.

Kontakta någon av Svalövs kommuns vigselförrättare för att komma överens om tid och plats för vigseln. Två vittnen som har fyllt 18 år måste närvara.  Efter ceremonin får makarna ett vigselbevis. Samtidigt skrivs vigselintyget under av vigselförrättaren. Kommunen skickar in vigselintyget till Skatteverket.

Borgerlig vigsel är kostnadsfri för par där en eller båda är folkbokförda i Svalövs kommun. För par där båda är folkbokförda utanför Svalövs kommun tas en av avgift om 500 kronor ut.

Omvandling av ett registrerat partnerskap till äktenskap

I och med att äktenskapet har blivit könsneutralt är det inte längre möjligt att registrera partnerskap. Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket.

Paret kan välja att i stället för en anmälan vigas enligt 4 kap. äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från tidpunkten för vigseln. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

Publicerad: 2019-04-11

Sidansvarig: Michael Andersson

Relaterade länkar
Kontakt

Vigselförrättare i Svalövs kommun

Fredrik jönsson (C)
E-post

Linn Alenius Wallin (FI)
E-post

Birgitta Jönsson (L)
E-post

Torbjörn Ekelund (L)
E-post

Hans Lindström (SD)
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun