Svalövs kommun

Näringsliv

Bild på dokumentet Näringslivsstrategi för Svalövs kommun.

Svalövs kommuns näringslivsstrategi 2017–2022

Ladda ner vår näringslivsstrategiPDF (pdf, 865.4 kB)

Målbilden är att Svalövs kommun ska uppfattas som en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv där det är gott att leva och verka. Strategin ska ge riktlinjer för hur Svalövs kommun ska arbeta för att skapa ett gott företagsklimat.

Näringslivsstrategin har tre uppdrag/övergripande mål:

 • Utveckla näringslivet i hela kommunen
 • Samarbeta över gränser
 • Alla kontakter med näringslivet ska präglas av en positiv attityd

För att nå målbilden att Svalövs kommun är en attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv, där det är gott att leva och verka, har följande fokusområden tagits fram i dialog med näringslivet i kommunen under våren 2016:

 • Dialog mellan företag och kommun –ökad förståelse för varandras villkor.
 • Myndighetsfrågor – myndighetshantering på rätt sätt.
 • Samhällsbyggnad –bygga ett hållbart samhälle som stimulerar företagandet.
 • Näringslivsinriktade utvecklingsfrågor – entreprenörskap och nyföretagande, kommunens varumärke, besöksnäringen(näringslivsutveckling för turism), lokal handel, upphandling, trygghet och den areella näringen.

Aktuella nyheter

2016-11-21

Välkommen på Företagsfrukost den 7 december!

2016-10-13

Leader även för företag

Leader i nordvästra Skåne med Öresund fördelar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Leader Nordvästra Skånes logotyp.

Kännetecknande för
Leadermetoden är:

Underifrånperspektiv
Lokalkunskap
Samarbete
Trepartnerskap
Nytänkande
Lokalt fattade beslut

Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling som funnits inom EU sedan 1991. Grundläggande för metoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Den ska skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Vad är ett Leaderprojekt?

Ett projekt som på något sätt bidrar till att uppfylla den lokala utvecklingsstrategin. Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas. Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta. Det ska innebära förbättringar och utveckling för fler än de som genomför projektet.

Vem kan söka projektstöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.

Hur ansöker man?

Man ansöker efter kontakt med Leaderkontoret via e-ansökan och med e-legitimation.

När kan man lämna in en ansökan?

En ansökan kan lämnas in när som helst under året. Det är den lokala styrelsen, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. LAG sammanträder fyra till sex gånger per år och komplett ansökan måste ha inkommit senast sex veckor innan mötet för att kunna behandlas. Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

Var hittar jag mer information?

Allt du behöver för att komma igång men även hur man driver ett projekt hittar du på leadernordvastraskane.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader nordvästra Skåne med Öresund har ett kontor i Örkelljunga som hjälper dig i gång, stöttar i projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera.

Kontaktuppgifter:
Storgatan 15
286 37 Örkelljunga
E-post: info@leaderskanens.se
Tel: 0709 77 33 33

Har du en idé - testa den här:

 1. Kan du beskriva projektidén på ett kortfattat sätt? Vad är det ni vill göra och är idén nytänkande?
 2. Varför vill ni genomföra projektet?
 3. Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att genomföra arbetet?
 4. Hur tänker ni gå till väga? Vilka resurser krävs och vilka aktiviteter finns i projektet?
 5. Vilka gynnas av att projektet genomförs?
 6. Faller projektet inom ramen för vår lokala utvecklingsstrategi? Hur?
 7. Sker projektet i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig? Förklara på vilket sätt.
 8. Är projektets arbetsform och resultat öppet för alla och inte diskriminerande? Det är ett absolut krav att ingen på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.
 9. Hur ser den planerade tidsplanen ut för projektet? Vilka bestående värden finns kvar efter projekttidens slut?
Avdelningslinje

2016-08-09

Årets företagare 2015.

Grattis till utmärkelsen Årets företagare 2015!

Igår överraskades 2015-års företagare av representanter från kommunen och från Företagarna Landskrona/Svalöv.

Fr. v. i bild: Olof Röstin (M), kommunalråd, Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Arne Nordqvist och Robert Nilsson från Företagarna, Muhammed Mheisen, Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd, Katarina Borgstrand, näringsliv- och turismchef, Fredrik Löfqvist, kommunchef samt Fredrik Jönsson (C), v. ordf. kommunstyrelsens arbetsutskott.

2015-års företagare i Svalövs kommun är Muhammed Mheisen, som äger och driver företaget Billeberga Bildemontering AB. Utmärkelsen kom som en överraskning för Muhammed.

- Ja, det här var verkligen en riktig överraskning och det känns fantastiskt kul att få bli årets företagare. Detta hade jag absolut inte förväntat mig, säger Muhammed Mheisen.

Muhammeds företag ligger vid Billeberga företagspark och själva affärsidén är att återvinna produkter inom fordonsindustrin på ett miljöanpassat sätt.

Det är Företagarna Landskrona/Svalöv, i samarbete med Svalövs kommun, som utser vinnaren. Priset ges till en företagare som visar prov på extra kreativitet och företagsamhet samt fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företag.

Den 24 augusti kommer Muhammed att officiellt tilldelas utmärkelsen ”Årets företagare 2015” i samband med företagsfrukost.

Stort grattis till utmärkelsen!


Avdelningslinje
Avdelningslinje
Avdelningslinje

2016-10-17

Datum för våra Företagsfrukostar är:

2016, 7 december.

2017, 8 februari, 5 april, 31 maj, 23 augusti, 25 oktober och 6 december.

 

Publicerad: 2017-05-24

Sidansvarig: Gisela Christensson

Nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet från Näringsliv- och turism

2017

2016

Gilla Näringsliv på Facebook

Intressanta länkar

Kontakt

Katarina Borgstrand

Näringsliv- & Turismchef

Katarina Borgstrand
0418-47 53 20
E-post 

Näringslivsassistent

Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun