Svalövs kommun

Näringslivsråd i Svalövs kommun

Näringslivsrådet skapade sommaren 2015 och består av företagare, politiker samt tjänstemän från Svalövs kommun.

Foto från Näringslivsrådets möte i våren 2017.

Rådet är till för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för företag i Svalövs kommun och kommunens styrelse och nämnder.

Syftet med rådet är att:

 • verka för att företagens frågor beaktas i kommunstyrelsens verksamhetsplanering,
 • vara remissorgan i frågor som berör företag och företagsklimat,
 • vara ett forum för informations- och kunskapsspridning.

Tjänstemän och politiker från Svalövs kommun ska i rådet informera om planer och förändringar som berör företag och ta in synpunkter i så tidigt skede att synpunkter och förslag kan påverka frågan. På det viset ges företag genom rådet en större delaktighet. Företagsrepresentanterna har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten genom att informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av arbetet för att skapa ett bra företagsklimat.

Representanter från Svalövs kommun i rådet
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är rådets ordförande och vice ordförande. Förutom de två deltar också ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden.

Kommunchef och näringslivs- och turismchef ingår också i rådet.

Representanter från företagen
Totalt ska det finnas åtta företagarrepresentanter i Näringslivsrådet. Under uppstartsfasen har 11 företagare deltagit men från och med 2018 ska det finnas åtta företagarrepresentanter. Företagsrepresentanterna ska representera kommunens geografiska område, ett brett urval av de branscher som finns i kommunen och även vara representativa gällande kön, ålder och bakgrund.

Företagsrepresentanterna utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Företagarna väljs för en period av två år i taget. Företagare samt representanter från företag i Svalövs kommun kan nominera företagare samt representanter från företag i Svalövs kommun. Företagsrepresentanterna beslutas sen av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Följande företag ingår i Näringslivsrådet:

 • Tjoffe Nilsson - representerar Företagarna, externa organisationer.
 • Christer Nordahl – Bygeln Consulting, representerar småföretagen/fastighet.
 • Lars Håkansson – Västergård jordbruksförädling, representerar lantbruk.
 • Anders Persson – Skåne-Möllan, representerar större företag.
 • Jörgen Nystrand – Röstånga Camping & Bad, repreenterar turistföretagen.
 • Erika Nilsson – Svalörten Blommor & Presenter, representerar handel.
 • Jonny Nilsson – Arox Office Supplies, representerar nätbolagen.
 • Belma Samardzic – Sparbanken Skåne, represnterar bank.
 • Nicklas Wiklund, Wiklunds Trading, representerar transport.
 • Daniel Unnerbäck – Fridhems folkhögskola, representerar kultur/skola.
 • Nils Phillips – RUAB, representerar föreningsliv och socialt företagande
Publicerad: 2017-09-01

Sidansvarig: Gisela Christensson

Relaterade länkar

Kontakt

Näringsliv- & Turismchef

Katarina Borgstrand
0418-47 53 20
E-post 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun