Svalövs kommun
Den rullande turistbyrån används flitigt i marknadsföringen av Svalövs kommun.

Näringslivspolitisk strategi

Svalövs kommun stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet och besöksnäringen - en näring som huvudsakligen består av små och medelstora företag.

Kommunens näringslivsstrategi har fokus på kommunal profilering, regional samverkan och förutsättningar för lokalt företagande.

Svalövs kommun ska på olika sätt samverka och stimulera, samt medverka till att skapa ett kreativt och framåtsträvande företagsklimat inom alla sektorer i kommunen.

Kommunens företagsservice består bland annat i att medverka i olika utvecklingsprojekt, bygga nätverk, ge råd och stöd i företagsfrågor, starta-eget frågor, vara bollplank i marknadsföring och profileringsfrågor, samt avhålla mässor, utbildningar, temaarrangemang och mycket mer.

Företagsbesök

Under året genomför kommunen ett antal besök hos företrädarna för våra företag i kommunen. Företagsbesöken är bland annat till för att ge en inblick i företagarnas vardag samt skapa goda relationer.

Skulle du vilja ha ett besök, kontakta Katarina Borgstrand.

Publicerad: 2017-09-01

Sidansvarig: Gisela Christensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun